Antisemitism i Malmö

1 mars, 2010

Utan att lägga några andra aspekter på det så är det väl ganska logiskt att antisemitismen i Malmö är mer påtaglig än i övriga landet. I Malmö bor väldigt många muslimska invandrare som flytt sina hemländer, många på grund av terror som bland annat Israel står bakom. Att det finns ”hard feelings” judar och muslimer emellan är väl inte förvånande och att detta kommer till uttryck även här i Malmö är bara logiskt.

Med detta menar jag inte att det är försvarbart och att det är självförvållat eller att Malmös judar är kollektivt skyldiga till det som sker i mellanöstern. Jag menar endast att övriga Sverige skall akta sig för att deklamera att skåningar är rasister innan de gjort en logisk analys av situationen. Dock är det ju som bekant så numera att populism och lättvunna politiska poäng kommer före logik, vett och sans. Eller hur Mona Sahlin och Ilmar Reepalu?

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: